ԴԵՊԻ Սեղանի ձևավորում

ՍԵՂԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սպասքի տեղադրում

Նախ սեղանն ընտրելիս պետք է հաշվի առնել նրա լայնությունը: Նեղ սեղանը ձևավորման համար փոքր մակերես է ունենում: Օվալ և կլոր սեղանների շուրջ ավել շատ մարդ է տեղավորվում, բացի այդ շփումը հեշտանում է: Սպասքի քանակը և դիրքը կախված է նրանից, մատուցվելու է նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք, սեղանը առօրյա է թե տոնական:Ներկայացված է ամենաբարդ սպասքավորման տարբերակներից մեկը.